Fatigue and fracture properties of rigid PUR elastomers

Publikacja
XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak