Próba zginania trójpunktowego zgodnie z normą PN-EN dla 15 grup materiałowych tworzyw sztucznych przeznaczonych do druku 3D

Rodzaj
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak