Rozciąganie próbek zgodnie z normą PN-EN dla 5 próbek na badany polimer

Rodzaj
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak