Badanie adhezji połączenia czujnik-polimer, w celu wyznaczenia siły zrywającej prostopadłej do powierzchni

Rodzaj
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak