Problemy oceny energochłonności w układach mechanicznych z wykorzystaniem pewnego nieliniowego modelu zdegenerowanego

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak