Identyfikacja właściwości mechanicznych układów poddanych obciążeniom impulsowym w ujęciu nieliniowym modeli dynamicznych

Publikacja
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak