Strukturalne aspekty uderzenia balistycznego na przykładzie pocisku z rdzeniem stalowym i jednorodnej płyty pancernej

Publikacja
Naukowe aspekty techniki uzbrojenia. VI Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa. Materiały konferencyjne
Krzysztof Jamroziak
Krzysztof Jamroziak