deformacja

Analiza deformacji materiałów kompozytowych w oparciu o pewien model niesprężysty