drgania nieliniowe

Modele zdegenrowane w zastosowaniu do przebijania elementów maszyn poddanych uderzeniom