Kompozyt

Experimental and numerical studies on ballistic laminates on the polyethylene and polypropylene matrix
Analiza deformacji materiałów kompozytowych w oparciu o pewien model niesprężysty
Ocena skuteczności kompozytowych osłon balistycznych