kompozyty warstwowe

Wpływ rodzaju osnowy polimerowej na przebicie laminatów aramidowych