osłona balistyczna

Experimental and numerical studies on ballistic laminates on the polyethylene and polypropylene matrix
Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire
Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour
Experimental and numerical analysis of aramid fiber laminates with DCPD resin matrix subjected to impact tests
Koncepcja osobistej osłony balistycznej z wykorzystaniem tkanin aramidowych i węglików spiekanych