symulacja numeryczna

Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour
Ocena skuteczności kompozytowych osłon balistycznych